Verðskrá

Verðskrá

Viðskiptabanki Flugskóla Íslands er Landsbanki Íslands, þar sem nemendum Flugskóla Íslands býðst fjármögnun á mjög hagstæðum kjörum.  Lánasjóður Íslenskra Námsmanna lánar einnig til atvinnuflugnáms og flugvirkjanáms.

Flugskóli Íslands er stoltur aðili að kjarasamningi við FÍA - Félag Íslenskra Atvinnflugmanna. 

Ekki er unnt að breyta eða gefa afslátt af launum flugkennara þar af lútandi.  

Verðskrá miðast við fullt staðgreiðsluverð.

Hægt er að óska eftir bindandi tilboðum í verklegt flugnám hjá Flugskóla Íslands á skrifstofu skólans að Flatarhrauni 12, Hafnarfirði.

Leiguverð flugvéla innheldur eldsneyti og aðra kostnaðarliði við grunnleigu loftfars, s.s. tryggingu og opinberra leyfa.  Leigutaki ber alfarið ábyrgð á loftfarinu á meðan á leigutíma stendur og skal leita fyrirfram samþykkis skólans (flugafgreiðslu) fyrir notkun á ómalbikuðum flugvöllum á Íslandi og utanlands.  Ekki er heimilt að lenda á ósamþykktum lendingarstöðum eða óvöltuðum lendingarstöðum (sjá nánar í AIP og NOTAMS).

Útgáfa vottana og staðfestinga

 • Staðfestingar vegna náms - 2000 kr.
 • Endurútgáfa námsvottunar/prófskírteini og starfsvottana flugliða - 3000 kr.


Greiðslukort

 • Ef greitt er með AMEX greiðslukorti bætist við 3,9% álag ofan á uppgefin verð.
 • Ef greitt er með öðrum greiðslukortum (VISA, MASTERCARD) bætist við 0,9% álag ofan á verðin.

Verðskrá Flugskóla Íslands - Gildir frá 1.desember 2017. 

Einkaflugmannsnám  

Bóklegt nám - Sumarið 2017

Bóklegt námskeið er haldið þrisvar sinnum á ári, ávalt í byrjun Jan, Maí/Jún og Sept.

Bóklega námið felst í 150 klst námskeiði sem kennt er í kvöldskóla. Innifalið í verði er aðgangur að kennslukerfinu námsnet og kennsluefni (PPL) bækur og taska. Öll Önnur kennslugögn s.s. plotter, flugreiknistokkur og sjónflugskort er einnig innifalið.

Verð: 260.000 kr

Skráning er hér.

Einkaflugmannspakki A (Tecnam P2002JF) 

Innifalið í einkaflugmannspakka A er: 

150 klst, bókleg kennsla, próf í 10 vikna staðnámi, ásamt PPL (A) bókum, gögnum, tösku, flugleiðsögustiku, rennistokk og sjónflugskorti, útgáfa flugnemaheimildar (áður sólóskírteini).

Verkleg 45 klst. PPL(A) kennsla á Tecnam P2002JF. 

Verð: 1.585.000 kr   

Athugið: Gjöld Samgöngustofu og prófdómara, ásamt leigu á flugvéla vegna próftöku er ekki innifalinn.

Skráning er hér.


Einkaflugmannspakki B (Cessna 172 SP) 

Innifalið í einkaflugmannspakka B er:

150 klst. bókleg kennsla, próf í 10 vikna staðnámi, ásemt PPL(A) bókum, gögnum, tösku, flugleiðsögustiku, rennistokk og sjónflugskorti, útgáfa flugnemaheimildar (áður sólóskírteini).

Verkleg 45 klst. PPL(A) kennsla á Cessna 172 SP. 

Verð: 1.755.000 kr

Athugið: Gjöld Samgöngustofu og prófdómara, ásamt leigu á flugvéla vegna próftöku er ekki innifalinn.

Skráning er hér.

Bóklegt atvinnuflugmannsnám - Haust 2017 

Innifalið í náminu er: 

720 klst. bókleg kennsla í staðnámi. Námstími tekur 9 mánuði.

ATPL (A) bækur frá Oxford og einkennisfatnaður.

Lánshæft hjá LÍN fyrir 3 annir, samkvæmt lánareglum þeirra.  

Verð: 1.195.000 kr     

Skráningargjald í námið er 100.000 kr          

Skráning er hér.                 

Samtvinnað atvinnuflugmannsnám - ATPL Integrated 2018

Námstími tekur 12-36 mánuði.  Innifalið í náminu er: 

 • 822 klst. bókleg kennsla í staðnámi.

 • Bækur og gögn fyrir bóklegan hluta

 • Einkennisfatnaður.

 • 201,5 klst verkleg þjálfun og kennsla

 • Lánshæft hjá LÍN fyrir 3 annir, samkvæmt lánareglum þeirra hverju sinni. 

Verð náms: 8.700.000 kr

ATH. Skráningargjald, sem ekki er hluti námsgjalds, er óendurkrefjanleg 150.000 kr.  Skráningargjald við undirritun samnings er óendurkræft og er ætlað til standa straum af kostnaði vegna vinnslu umsóknar, bakgrunnskoðunar og öflunar leyfisveitingar fyrir nemanda á öryggissvæði flugvalla – s.s flugvallarpassa.


 Heildarverð í íslenskum kr. 8.850.000 
 Skráningargjald , sem er óafturkræft gjald, greiðist við samning náms *
 150.000*
 2 vikum fyrir upphaf bóklegs BASIC IATPL hluta náms  500.000
 2 vikum fyrir upphaf bóklegs ADVANCED IATPL hluta náms 1.500.000
Mánaðarlegar greiðslur fyrir flugþjálfunarhluta fasa 1-4, eftir að nám hefst - greitt er fyrir flogna tíma flogna tímar eftirá samtals;**
6.200.000
2 vikum fyrir upphaf flugþjálfunarhluta fasa 5 í IATPL náms
500.000
Áður en lokaútskriftarskjal (CoC) er gefið út, er greitt fyrir útistandandi kostnaði sem ekki er innifalinn í námsgjaldi og er t.d umfram flugtímar, kennaralaun vegna aukakennslu eða prófakostnaðar. Greitt er samkvæmt gildandi verðskrá hverju sinni.
???  Útistandandi greiðsla

Athugið: Gjöld Samgöngustofu og prófdómara, ásamt leigu á flugvéla vegna próftöku er ekki innifalinn.

Athugsemdir við upphæðir og greiðsluáætlun

*  Skráningargjald við undirritun samnings er óendurkræft og er ætlað til að standa straum af kostnaði vegna vinnslu umsóknar, bakgrunnsskoðunar og öflunar leyfisveitingar fyrir nemanda á öryggissvæði flugvalla - flugvallapassa.

**  Mánaðarlegt uppgjör miðast við mánaðarmót hvers fasa 1-4 í verknámi, á flognum flugtímum og kennslu eftirá.  Nemandi þarf að leggja fram bankaábyrgð fyrir 1.500.000 kr. vegna fasa 1-4.

Ath.1  Ef flognir eru fleiri tímar en námskeiðslýsing (lágmarkstímar) segir til um, skal greiða sérstaklega fyrir þá tíma á gildandi gjaldskrá.  Prófagjöld Samgöngustofu svo og gjöld verklegra prófdómara, ásamt endurtektarpróf hjá Flugskóla Íslands, skal greiðast sérstaklega af nemanda til viðkomandi aðila og eru ekki hluti af þessum samning.

Ath. 2 Uppgjör vegna slita á samningi er eftirfarandi;

 • Ekki er endurgreidd bókleg kennsla sem hafin er (BASIC / ADVANCED ).
 • Ekki er endurgreitt fyrir fasa 5 (MCC) sem hafin er.
 • Greiða þarf fyrir alla kennslu, svo og flugtíma sem flognir hafa verið fyrir slit á samningi.

Að loknu uppgjöri verður hægt að fella niður bankaábyrgð vegna fasa 1-4 í verknámi með samþykki Flugskóla Íslands.


Flugkennaranámskeið 2017

Innifalið í náminu er: 

Bókleg kennsla í 10 vikna staðnámi, námsbækur og gögn.

30 klst. verkleg þjálfun á Tecnam P2002JF flugvél ( og spunaæfingar á Cessnu ).  Ef nemandi óskar eftir annari tegund flugvélar við kennslu, þarf að greiða mismunakostnað flugvélaverðs (C172SP).

Athugið: Gjöld Samgöngustofu og prófdómara, ásamt leigu á flugvéla vegna próftöku er ekki innifalinn.

Verð:    1.140.000 kr     

Skráning er hér.

 Flugfloti - Flugaðferðaþjálfi   Verð miðast við klukkustund án kennara. 

Cessna 152 II - 2 sæta flugvél 

Verð: 23.990 kr

Tecnam P2002JF - 2 sæta flugvél

Verð: 23.990 kr

Cessna 172 SP - 4 sæta flugvél 

Verð: 27.850 kr 

Piper Seminole PA-44-180 - 4 sæta flugvél     

Verð: 66.900 kr                              

ALX Flugaðferðaþjálfi     

Blindflugsaðferðaþjálfi - SEP/MEP módel  

Verð: 19.700 kr

Áhafnastarfs- og þotuþjálfi - Light Jet /Medium Jet módel  

Verð: 21.700 kr                       

Kynnisflug:      

Tecnam P2002JF eða Cessna 152 II - 2 sæta flugvél og kennari: 

 Verð: 9.500 kr 

Cessna 172 SP - 4 sæta flugvél og kennari: 

Verð: 12.000 kr 


Skráning hér:                                    

Tímaverð flugkennara skv. kjarasamning FÍA - 1.júlí 2016 - Verð miðast við klukkustund.

PPL (A) Einkaflumannskennsla

Verð: 7.300 kr

CPL(A) Atvinnuflugmannskennsla - einshreyfils flugvél 

Verð: 8.100 kr

CPL(A)ME Atvinnuflugmannskennsla  - fjölhreyfla flugvél 

Verð: 8.800 kr

SEP (A) Flokkstegundarkennsla - einshreyfils flugvél

Verð: 8.100 kr

MEP(A) Flokkstegundarkennsla- Fjölhreyfla flugvél 

Verð: 8.800 kr

IR(A) Blindflugsáritunarkennsla 

Verð: 8.800 kr

FI(A) Flugkennaravottun - kennsla 

Verð: 8.100 kr. 

Meira nám hjá Flugskóla Íslands:  

Flugvirkjanám - Haust 2017

Innifalið í náminu er 2400 klst. bókleg og verkleg kennsla, ásamt fatnaði. Námsgögn og kennsla er á ensku. 

Skráningargjald er 100.000 kr  sem gengur upp í heildarkostnað við staðfestingu á plássi. 

Námskeiðsgjald : 4.150.000 kr.  

Lánshæft hjá LÍN, samkvæmt lánareglum þeirra.

Skipta má greiðslum í 3 hluta, samkvæmt neðangreindri áætlun.

1. greiðsla 1.sept 2017  - 1.350.000 kr. 

2. greiðsla 3.sept 2018 - 1.350.000 kr..

3. greiðsla 1.febrúar 2019 - 1.350.000 kr.. 

Skráning er hér.

MCC  - Vor 2017

Innifalið í námskeiðinu er 25 klst. bókleg kennsla í staðnámi. Námsbækur og gögn og 20 klst. verkleg þjálfun og kennsla í ALX áhafnasamstarfsþjálfa - Light Jet módel. 

Verð: 425.000 kr

Skráning er hér.

            

Framtíðarflugmenn - 2 daga námskeið fyrir 14 - 16 ára unglinga NÝTT.    

Tveggja daga námskeið, kynnast störfum í flugi og við flug. Skoðunarferðir, kynning á öllum störfum sem tengjast flugi og endað á flugi þar sem nemandinn fær að fljúga sjálf/ur. 

Verð: 29.900 kr                       

Upprifjunarnámskeið flugkennara - 2017

Tvö kvöld í síþjálfun flugkennara.  Upprifjun í kennslufræði, reglum, mannlegri getu, breytingum og fyrirlestrar um tiltekin málefni sem brýnt er að koma áleiðis í kennslu.  

Verð: 16.000 kr     

Skráning er hér.

MCC og JOC námskeið - Vor 2017:  

MCC  20 tímar í ALX JET módeli með kennara. 

Verð: 425.000 kr.

JOC  16 tímar í ALX JET módeli með kennara 

Verð: 320.000 kr.   


MCC/JOC - tilboð 700.000 kr 

Skráning er hér.