Atvinnuflugmaður

Atvinnuflugmaður

Greiða þarf staðfestingagjald við skráningu í námið - sjá hér að neðan

Atvinnuflugmannsnám (ATPL) - 2 anna staðnám

Flugskóli Íslands er elsti flugskólinn á Íslandi sem kennir til bóklegs staðnáms  til ATPL(A) atvinnuflugmannsréttinda, en skólinn hefur kennt til bóklegra atvinnuflugmannsréttinda frá stofnun hans 1998.

Hjá Flugskóla Íslands starfa fjöldi af reynslumiklum kennurum, sem hafa margir hverjir hafa starfað við kennslu í bóklegum ATPL fræðum í yfir áratug.  Allir kennarar eru starfandi atvinnuflugmenn hjá íslenskum flugrekendum og/eða starfandi sérfræðingar á viðkomandi sviði.

Réttindi

Atvinnuflugmannsréttindi gefa viðkomandi aðila leyfi til að starfa við og fá greitt fyrir að fljúga hjá flugrekanda. Fyrir marga er þetta kjörin leið til þess að sameina áhugamál og framtíðarstarf. Flugskóli Íslands starfar samkvæmt samevrópskum EASA reglum og fá nemendur EASA skírteini að námi loknu. EASA atvinnuflugmannsskírteini veitir réttindi til atvinnuflugs meðal 26 aðildaríkja EASA ásamt EFTA löndunum og eru því atvinnumöguleikar flugmanna með EASA skírteini miklir og fjölbreytilegir. Nemendur ljúka námi til atvinnuflugmannsskírteinis, sem inniheldur jafnframt blindflugs- og fjölhreyflaáritun, en stærri flugrekendur krefjast báðar áritanir í skírteini viðkomandi.

Atvinnuflugmannsnáminu er, eins og einkaflugmannsnáminu, skipt í tvo hluta þ.e. verklegan og bóklegan hluta. Einstaklingur getur hafið bóklegt atvinnuflugnám um leið og hann hefur hlotið einkaflugmannsskírteini. Atvinnuflugmannsskírteini öðlast hann að loknu bóklegu atvinnuflugmannsnámi, ásamt því að að hafa flogið í heild 200 fartíma á flugvél og lokið verklegu atvinnuflugmannsnámi. Flugmenn safna þessum flugtímum á mismunandi vegu, sumir kaupa sér hlut í flugvél meðan aðrir gera samning við Flugskóla Íslands og fá þannig flugtíma á hagstæðu verði til tímasöfnunar.

 Inntökukröfur

ATH.  Engar undanþágur eru gerðar á inntökukröfum, þar sem um ákvæði í reglugerð um skírteini er um að ræða.

Inntökukröfur í bóklegt atvinnuflugmannsnám eru:

  1. Vera handhafi einkaflugmannsskírteinis
  2. Vera handhafi að stúdentsprófi með einingafjölda hér að neðan í ensku, stærðfræði og eðlisfræði;  eða
  3. Hafa lokið framhaldskóla með einingafjölda hér að neðan í ensku, stærðfræði og eðlisfræði.
  • 10 einingum á öðru þrepi í stærðfræði.
  • 5 einingum á öðru þrepi í eðlisfræði
  • 10 einingum á öðru þrepi og 5 einingum á þriðja þrepi í ensku. - EÐA hafa lokið ICAO Enskupróf - level 4 EÐA hafa setið PPL(A) einkaflugmannsnámskeið hjá Flugskóla Íslands.

Ef einingafjöldi er ekki nægur, geta nemendur tekið inntökupróf í ofangreindum fögum. Boðið verður upp á undirbúningsnámskeið í stærðfræði og eðlisfræði fyrir inntökuprófin.

ATH:

  • Greiða þarf skráningargjald kr. 100.000- við skráningu í námið.

 

Lágmarksaldur: 

Til að fá atvinnuflugmannsskírteini þarf einstaklingur að vera orðinn 18 ára.

 

Heilbrigðiskröfur: 

Nemandi þarf að hafa 1. flokks heilbrigðisvottorð. Áður en flugnám er hafið þarf nemandi að fara í læknisskoðun hjá fluglækni. Til þess að panta læknisskoðun skal hafa samband við;

  • Fluglækningastofnun   Álftamýri 1    Sími:5516900 - aeromed@simnet.is                                                                                                      Tímapantanir mánudaga til fimmtudaga á milli kl. 1500 og 1800.
  •  Vinnuvernd ehf.     Holtasmári 1    Sími:5780800 - vinnuvernd@vinnuvernd.is  -  www.vinnuvernd.is

Nánari upplýsingar um fluglækna má finna á heimasíðu Samgöngustofu - HÉR

Kostnaður vegna 1. flokks heilbrigðisvottorðs er u.þ.b. 26.500 - 29.500 kr.

Bóklegur hluti:

 Námið er yfir 1000 kennslustundir að lengd. Kennt er frá 0830 til 1500 virka daga. Námstími er u.þ.b. 8 mánuðir. Fögin eru þau sömu og fyrir einkaflugmannsprófið en efnistökin eru viðameiri og ítarlegri.   Er námslánahæft hjá LÍN . Vinsamlegast kynnið ykkur reglur LÍN um lánatöku.

Verklegur hluti:

 Lágmark er 25 tímar með kennara. Ef nemandi hefur öðlast blindflugsréttindi eða klárað fyrsta hluta blindflugsnáms (basic) þarf hann að fljúga 15 tíma. Einnig þarf nemandinn að taka 6 tíma á fjölhreyflaflugvél til fyrstu fjölhreyflaáritunar, auk 7 klst bóklegrar þálfunar. Flugtímarnir eru flognir á Cessnu 172 og Piper Seminole (tveggja hreyfla).

Inntökukröfur í verklegt atvinnuflugmannsnám eru:

· Hafa lokið öllum bóklegum ATPL(A) prófum Samgöngustofu.  Nauðsynlegt er að láta yfirflugkennara hafa afrit af lokaeinkunum úr ATPL(A) prófum, því til staðfestingar.

·         Lágmark 150 klst. heildarfartíma og þar af 100 klst. sem flugstjóri og 20 klst. sem flugstjóri i yfirlandsflugi.  Æskilegt er að vera með um 170 klukkustunda heildarflugtíma, og

·         næturflugsáritun; og

·         hafa lokið 300 sjómílna yfirlandsflugi sem flugstjóri með viðkomu á 2 flugvöllum.

 

Að bóklegu og verklegu námi loknu fær nemandinn atvinnuflugmannsskírteini með fjölhreyfla áritun.

Verðskrá:


Namskeid